Tým koučů

Jsme tým zkušených koučů a jsme připraveni vám pomáhat i v těch nesložitějších životních situacích.

Získali jsme certifikaci pro práci s Emočními rovnicemi a psychosomatickými obtížemi od Lenky Černé, předního českého kouče a mentora.

 

Bc. Lenka Černá – spoluzakladatelka metody Emočních rovnic (Praha)

Hlavní kouč a školitel metody Emočních rovnic (certifikace koučů)

Její specializací je práce s Emočními rovnicemi v oblasti psychosomatiky a odhalení osobní identity

Je majitelkou kliniky PURE CLINIC Praha a Školy pro Ženy

Moderuje vlastní pořad „Restart života“ na TV Stream

Celý profil zde: Bc. Lenka Černá

 

 

KOUČOVÉ

Ing. Iva Filipi – certifikovaná koučka pro práci s Emočními rovnicemi (Praha)

Rovnováha mezi mateřstvím a pracovním naplněním – pomoc při nalezení sebe sama jak v období mateřství tak při návratu do pracovního života.

Nízké sebevědomí – pomáhám klientům odhalit příčiny jejich nízkého sebevědomí a strachu se přirozeně projevovat, konfrontovat se s běžnými životními situacemi. 

Znovunalezení ženství – pomocí sebelásky a sebepřijetí učím ženy objevovat jejich světlé i temné stránky. Porozumět jim a pracovat s nimi jako se zdrojem své životní síly, krásy a spokojenosti.

Celý profil najdete zde: Ing. Iva Filipi – koučka a mentorka

 

 

Mgr. Jan Šulec – certifikovaný kouč pro práci s Emočními rovnicemi (Praha)

Emoční rovnice a uzavření minulosti – pomohu vám najít příčinu toho, proč se v současné chvíli necítíte dobře a společně vaše naprogramování i minulost pročistíme i uzavřeme.

Zvládnutí rozvodu a rozchodu – budu pro vás průvodcem během náročného rozvodu nebo rozchodu. Díky mému právnímu vzdělání zvládneme vaši náročnou situaci i z hlediska praktické stránky.

Porozchodová rehabilitace – pomohu vám najít novou životní cestu po náročném rozchodu a rozvodu. Ten může být zlomovým okamžikem pro váš nový, a mnohem spokojenější život.

Celý profil najdete zde: Mgr. Jan Šulec

 

Jana Hanusová – certifikovaný kouč pro práci s Emočními rovnicemi (Plzeň)

Jana_Hanusova_web

Partnerské vztahy – pomoc párům i jednotlivcům při řešení partnerské krize nebo při zvládání náročného rozvodu či rozchodu, podpora v nastavení zdravé partnerské komunikace

Rodinné vztahy – pomoc při nastavení harmonického rodinného prostředí a při řešení problémů s výchovou dětí

Osobní růst – pomoc při odstraňování bloků bránících v osobním rozvoji a podpora ve stanovení a dosahování osobních cílů 

Celý profil najdete zde: Jana Hanusová

 

Ing. Marcela Mirzajevová – certifikovaný kouč pro práci s Emočními rovnicemi (Praha – Popovičky) 

marcela-mirzajevova-small-2Partnerské vztahy – pomoc při rozvodu a rozchodu, vztahové nerovnosti, porozvodová rehabilitace

Životní rovnováha – pomoc při extrémní pracovní zátěži a zvýšeném stresu, nalezení rovnováhy v pracovním a osobním životě

Kariéra – pomoc ženám při budování kariéry, finanční nezávislosti a zdravého sebevědomí

Celý profil najdete zde: Marcela Mirzajevová 

Petra Crampton – certifikovaná koučka pro práci s Emočními rovnicemi (Brusel)

Průvodce změnou – pomoc v období změn v pracovním i osobním životě, nebo když chcete nějakou změnu podniknout a možná jste ještě nenašli dostatek odvahy

Ztráta stability – adaptace v nových podmínkách – nové zaměstnání, nová země, nová kultura, ukotvení se

Stres pod kontrolou – pomoc při kočírování stresu a předejití syndromu vyhoření

 

 

 

 

 

Natálie Slaná – certifikovaný kouč pro práci s Emočními rovnicemi (Jihlava)

Partnerské vztahy – pomoc při vyrovnání se s rozchodem, rozvodem, nevěrou. Porozvodová rehabilitace. Problémy v komunikaci ve vztazích.

Závislosti – pomoc při citové závislosti. Vyrovnání se se závislostí partnera/ky na návykových látkách, na automatech, nakupování,….

Osobní rozvoj – pomoc s nalezením sebehodnoty a sebelásky. Vypořádání se s minulostí a umění odpouštět.

Celý profil najdete zde: Natálie Slaná 

 

 

 

Pavla Jeřábková – certifikovaný kouč pro práci s Emočními rovnicemi (Roudnice nad Labem) 

Partnerské  rodinné vztahy – pomoc při partnerské krizi, rozvodu nebo rozchodu, pomoc v rovnocenné komunikaci 

Nízké sebevědomí – pomoc těm, kteří cítí snížené sebevědomí jako velkou překážku ve svém životě

Osobní rozvoj – pomoc při nalézání a odstraňování negativních bloků bránících seberozvoji

Celý profil najdete zde: Pavla Jeřábková 

 

 

 

Mgr. Gabriela Grundová – certifikovaný kouč pro práci s Emočními rovnicemi (Trutnov)

Důvěra ve vlastní schopnosti – pomáhám najít zdroje v nás samotných, abychom dokázali ustát jakékoliv životní propady a ztráty a zároveň se uměli radovat z darů, které už máme a nevidíme je, či které k nám přicházejí

Vztahy – pomáhám s jakýmkoliv vztahem (partnerským, pracovním, rodinným…), kde člověk cítí nepohodu, nevyrovnanost a váznoucí komunikaci; pomáhám lidem při rozchodu, rozvodu

Pocit vlastní hodnoty – pomáhám druhým najít jejich vlastní hodnotu a stabilitu, které stojí na vnitřních pilířích každého jednoho z nás, nikoliv na hodnoceních vnějšího světa

Celý profil najdete zde: Mgr. Gabriela Grundová

 

Ing. Alice Benešová – certifikovaný kouč pro práci s Emočními rovnicemi (Česká Třebová, Praha) 

Rodinné a partnerské vztahy – krize v partnerství či manželství, zvládnutí rozvodu, přijetí nového partnera dětmi, závislost na partnerovi

Sebevědomí a sebeláska – pomoc se zvýšením  sebevědomí a sebeúcty, odhalení a změna negativních emočních nastavení vedoucí k větší sebelásce

Práce a finanční zázemí – pomoc při řešení nespokojenosti v práci, vztahy na pracovišti, jak si říct o zvýšení platu, pomoc při řešení finančních problémů, jak zvládnout dluhy

Celý profil najdete zde: Ing. Alice Benešová

 

 

 

Dagmar Hlavová – certifikovaný kouč pro práci s Emočními rovnicemi (Praha)

Sebevědomí a sebeláska – pomoc lidem, kteří mají nízké sebevědomí, nevěří si a bojí se projevit ve své skutečné osobnosti. Skrze podporu, cílené navyšování sebelásky a rozpouštění strachů klient nachází zpět svéživotní štěstí a umí se za sebe postavit.

Profesní motivace – pomoc lidem, kteří by se rádi prosadili ve vysněné profesi, ale nevěří, že jsou na to dost dobří.

Partnerské vztahy – pomoc lidem, kteří mají problémy v partnerských vztazích, popřípadě se jim nedaří partnerské vztahy navázat a udržet.

Celý profil najdete zde: Dagmar Hlavová 

 

 

Mgr. Jana Fričová – certifikovaný kouč pro práci s Emočními rovnicemi (Moravské Budějovice)

Seberealizace – pomůžu vám v naplňování vašich tužeb, provedu vás obdobím změny.

Oblast rodičovství a partnerství – pomůžu vám zvládnout náročné životní situace, kterými jako partner a rodič procházíte.

Oblast radosti ze života – pomůžu vám s pocity úzkosti, nespavostí,  od dlouhodobého stresu skrze cestu pochopení svého nitra.

Celý profil najdete zde: Mgr. Jana Fričová

 

 

Petra Crampton – certifikovaný kouč pro práci s Emočními rovnicemi (Brusel) 

Průvodce změnou – pomoc v období změn v pracovním i osobním životě, nebo když chcete nějakou změnu podniknout a možná jste ještě nenašli dostatek odvahy

Ztráta stability – adaptace v nových podmínkách – nové zaměstnání, nová země, nová kultura, ukotvení se

Stres pod kontrolou – pomoc při kočírování stresu a předejití syndromu vyhoření

Talent – pomoc při vyhledávání talentových vloh a práce na osobním růstu

Celý profil najdete zde: Petra Cramton