Rozvod manželství a péče o děti

Z údajů Českého statistického údajů vyplývá, že rozvod rodičů se každoročně dotkne více než 20 000 nezletilých dětí. Přibližně stejný počet dětí však může být poznamenán rozchodem svých nesezdaných rodičů. V obou případech je nutné vyřešit, jak budou rodiče nadále o své děti pečovat a jakou měrou se budou podílet na materiálním zabezpečení dítěte.

Napsal: Mgr. Marek Klauz, rodinný advokát

Všeobecně preferovaným způsobem péče o děti by měla být v prvé řadě dohoda rodičů, která v maximu odrazí především zájmy nezletilého dítěte. V případě, že rodiče uzavřou dohodu, soud ji většinou bez problému schválí a celý proces se tím značně urychlí a zjednoduší. Toto řízení lze zvládnout i za dva měsíce.

Pokud se však rodiče nejsou schopni dohodnout anebo sledují výlučně své zájmy, přijde na řadu autoritativní rozhodnutí soudu, které se ve výsledku nemusí líbit ani jednomu z rodičů. Soud se totiž při svém rozhodování řídí primárně nejlepším zájmem dítěte a přání rodičů jdou stranou. U soudu v těchto případech bude mít velkou váhu stanovisko orgánu sociálně právní ochrany dětí tzv. OSPODu.

Stále nejčastější formou péče o děti po rozpadu vztahu rodičů je svěření dítěte do výlučné péče jednoho z rodičů, přičemž druhý rodič má právo na styk s dítětem a zároveň povinnost platit dítěti výživné. Za standardní lze považovat tzv. víkendový styk, kdy se nepečující rodič vídá s dítětem každý druhý víkend. Nepečujícímu rodiči však může být stanoven také tzv. rozšířený styk, kdy se k víkendům přidávají i některé všední dny v týdnu. Specificky je pak upravena doba prázdnin.

Další možností, kterou soudy stále častěji využívají je střídavá péče, kdy se oba rodiče v péči o dítě střídají v pravidelných intervalech. Může jít o týdenní, dvoudenní úseky. Každému z rodičů je navíc stanovena vyživovací povinnost pro dobu, kdy má dítě v péči druhý rodič.

Asi nejméně častou formou péče o děti v době po rozvodu / rozchodu rodičů je společná péče, kdy se každý z rodičů na péči i nadále podílí stejnou měrou a žádný z rodičů nemá stanovena zvláštní práva ani povinnosti. Tento způsob péče přichází v úvahu například u dětí, které již nežijí v domácnosti ani s jedním z rodičů, anebo třeba v případě, kdy spolu rodiče i po rozchodu vycházejí a jsou schopni dále žít v jedné domácnosti.

Ať už preferujete jakoukoli formu péče o dítě, mějte vždy na paměti, že zvolený model by měl co možná nejvíce odpovídat individuálním potřebám, zájmům, věku či zdravotnímu stavu dítěte a zároveň by neměl nadměrně omezovat nebo rozšiřovat rodičovská práva a povinnosti jednoho z rodičů na úkor druhého.

Jestliže chcete, aby Váš rozvod proběhl co nejrychleji a v poklidu, udělejte maximum proto, abyste se s druhým manželem vzájemně dohodli. Soud Vaše manželství zpravidla nerozvede, dokud nebude jednoznačně určeno, jak bude péče o dítě v době po rozvodu probíhat.

Potřebujete s rozvodem manželství pomoci? Napište nám na zakaznicke@mindcorp.cz a my se Vám co nejdříve ozveme!