Mgr. Marek Klauz – rodinný advokát

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a po absolvování tříleté koncipientské praxe a složení advokátních zkoušek jsem si založil vlastní advokátní kancelář. Vedle občanského práva, práva nemovitostí, obchodního práva a insolvencí se specializuji také na právo rodinné. 

Při řešení každého případu kladu důraz na individuální a lidský přístup, což zejména v oblasti rodinného práva považuji za klíčové, ať už jde o rozvod manželství, úpravu péče o děti či vypořádání společného jmění manželů. Alfou omegou úspěšné spolupráce je navázání vzájemné důvěry mezi advokátem a klientem. Jedině tak se můžeme společně posouvat dál a nacházet nejrychlejší a nejefektivnější řešení Vašich problémů.

Svým klientům nejčastěji říkám, že smír má cenu zlata, a proto se snažím – pokud je to alespoň trochu možné – vše řešit dohodou a ušetřit své klienty vleklých a náročných, ať už finančně či psychicky, soudních sporů.

Poskytování právních služeb nejen v oblasti rodinného práva se věnuji již více než 7 let a práce mě naplňuje. Pomáhám mužům i ženám vyřešit jejich nelehkou situaci, kterou při rozvodu prochází. Pokud i vy potřebujete pomoci řešit Váš případ neváhejte se na mě obrátit. Budu se těšit na spolupráci. 

Kontakt: zakaznicke@mindcorp.cz