Emoční rovnice a samota

Napsala: Hana Wolf

Spoustu lidí trápí nedobrovolná samota, kdy si vztah sice ze srdce přejí, ale z nějakého důvodu nepřichází. Když už se nějaký partner či partnerka v jejich životě objeví, vztah se vždy dostane jen do určité úrovně a poté prostě vyšumí. Proč to tak je? Lidé, kteří jsou dlouhodobě sami, mají v hlavách například tyto Emoční rovnice:

Lásku si nezasloužím

Tato Emoční rovnice ovlivní vaše chování tak, že o sobě budete pochybovat vždy, když se dostane do vaší blízkosti potenciální partner či partnerka. Vaše vlastní pochyby pak vedou k tomu, že nejste schopna či schopen se vztahu plně otevřít a ve své podstatě už tak předem odsoudíte vztah k zániku. Po čase se vám tak skutečně potvrdí, že si lásku nezasloužíte, protože vztah skončí pravděpodobně ze strany vašeho protějšku. U vás to vede velkému emočnímu zatvrzení, protože se vám neustále potvrzuje, že láska není pro vás. Trápí vás tedy pocity smutku, beznaděje, bolesti a lítosti.

Partner/partnerka může mít někoho jiného

Jestliže je pro vás výše zmíněná Emoční rovnice pravdivá, znamená to, že vás bude ovládat strach kdykoli se vašem životě někdo objeví. Nebudete si věřit a neustále vás bude trápit pocit, že jakmile vám partner či partnerka neodpoví na vaši smsku či nezvedá telefon, může být s někým jiným. Navíc se začnete automaticky srovnávat s okolím, kdy na sobě budete hledat chyby a to, co je špatného, což vám na sebevědomí rozhodně nepřidá. Nejčastější emoce způsobené touto rovnicí jsou strach, pochybnost, vztek, lhostejnost.

Z lásky mám strach

U svých klientů z programu „Ukončete samotu a uvolněte váš vztahový potenciál“ objevíme tuto Emoční rovnici hned při první nebo druhé schůzce. Je to z velké části odpověď na to, proč nejsou schopni vpustit lásku a tudíž i partnera do svého života. Tato Emoční rovnice totiž znamená, že vztahy, ve kterých se nacházíte, budou vždy povrchní a nikdy se partnerovi nebo partnerce plně neotevřete. Budete se bát, že vám ublíží nevěrou nebo vás opustí, což se vám bohužel také potvrdí. Váš mozek je totiž ovládán pocity strachu, nedůvěry, smutku a bolesti namísto pocitů lásky, radosti, štěstí a sdílení, které bychom měli mít s partnerstvím a láskou ideálně spojeny.

Tápete ve vztazích? Chtěli byste se otevřít lásce, ale prostě to nejde? Točíte se stále v bludném kruhu nevhodných vztahů? Právě pro vás je určen workshop „Uvolněte váš vztahový potenciál“ nebo koučinkový program „Ukončete samotu a uvolněte váš vztahový potenciál.“